İÇ DENETİME GENEL BAKIŞ

İSMMMO Başkan Yardımcısı Sayın Turgay Kanarya, Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği Derneği-Üsküdar Şubesi 2009-2011 dönemi Yönetim Kurulu Üyesi  İSMMMO İç Denetim Komite Başkanı Sayın Cumhur Karatepe ve komite üyelerinin katkılarıyla Meslek Mensuplarının bilgisine sunmuş olduğumuz “İç Denetime Genel Bir Bakış” e-kitabı aşağıdaki linkte yayınlanmıştır.

http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/yayinlar.asp?Gid=3&Yid=76

2013 yılında İSMMMO İç Denetim Komitesi’nin katkılarıyla hazırlanan ve İSMMMO tarafından basılarak üyelerimize sunulan KOBİ’lerde İç Denetim İçin Pratik Bilgiler kitapçığı ile (
http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/yayinlar.asp?Gid=3&Yid=70) hedeflenen iç denetim farkındalığı bu e-kitap ile bir başka aşamaya ulaşmaktadır. Bu e-kitap ile iç denetim hakkında biraz daha ayrıntılı bilgiler verilmesi hedeflenerek meslek mensuplarının mükelleflerine verebilecekleri hizmetin katma değerinin artışına katkı sağlamayı arzulamaktayız.

Söz konusu e-kitabın hazırlanmasının temel amacı; iç denetim uygulamalarında meslek mensuplarının, farkındalığının arttırılarak, kariyerini geliştiren güvence ve danışmanlık fonksiyonu kapsamında katma değer yaratmaktır.

Saygılarımızla

İSMMMO İç Denetim Komitesi