Kobilerde iç denetim için pratik bilgiler

 İSMMMO İşletmelerdeki İç Denetime Duyulan İhtiyacın Vurgulanması Hakkında Ve Meslek Mensuplarının Farkındalığının Arttırılması Amacıyla Hazırlanan KOBİ'LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER Adlı Kitapçığını Yayınladı.

Kitapçığın Hazırlanmasında Emeği Geçen Başta İSMMMO Saymanı SAYIN Erol  DEMİREL' e, İSMMMO İç Denetim Komite Başkanı Sayın Cumhur KARATEPE ve Komite Üyelerine Teşekkür Ederiz.