Hakkımızda

1976 yılında kurulan derneğimiz ülkemizde Mali müşavirlik meslek mevzuatının oluşumunda büyük görevler almış ve önderlik etmiştir.
Mesleğimizin çatısını oluşturan 3568 sayılı meslek yasasının 1989 yılında yürürlüğe girmesiyle mesleki standartlarımız belirlenmiş, mesleki faaliyetlerimizin çağdaş ölçülere ulaşması anlamında önemli bir adım atılmıştır.