ZEYTİNBURNU 15.OLAĞAN GENEL KURUL - 14.08.2015

   MALİ MÜŞAVİRLER MUHASEBECİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ ZEYTİNBURNU ŞUBESİ

                        KARAR  NO                  :  2015/11

                        KARAR TARİHİ           : 10 . 08. 2015

KARAR METNİ            : MMMBD Zeytinburnu Şubesi 2015 Olağan Genel Kurulu Çalışmaları Hk. KATILANLAR                         : Suat Özgür-Hasan Tandoğan-Simge Gürkan Çavuşoğlu-Osman Gelir                                          Hakan Şaklu-Cengiz Uygur-Şenol Akkova

 

     Yönetim Kurulumuz  10. 08. 2015 tarihinde Saat 14.00’de şube merkezinde  buluşarak aşağıdaki yazılı hususları görüşmüş ve karar altına almışlardır.

 

1-   MMMB Derneği Zeytinburnu Şubesi 15. Olağan Seçimli Genel Kurulunun;Aşağıda yazılı gündem maddeleri dahilin de ve Tüzüğümüz gereği 03 EYLÜL 2015 Perşembe Günü, saat 11:00 da Seyit Nizam Mahallesi Demirciler Sitesi 10.Yol Aydaş İş Merkezi B Blok Kat:1 Zeytinburnu/İstanbul adresinde yapılmasına,

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 10 Eylül 2015 Perşembe Günü Saat:11.00 de yukarıda yazılı aynı yer saat adreste çoğunluk aranmaksızın yapılmasına,

 

            GÜNDEM MADDELERİ

1.      Açılış ve Yoklama,

 

2.      Başkanlık Divanının seçilmesi,

 

3.      Divana Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,

 

4.      Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması

 

5.      Yönetim Kurulu adına Şube Başkanının konuşması,

 

            6..Konukların tanıtımı ve konuşmaları,

 

            7..Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Kesin hesaplar ve Denetleme Kurulu Raporunun ayrı ayrı okunması,

 

            8. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Kesin hesaplar ve Denetleme Kurulu Raporunun ayrı ayrı  Görüşülmesi,

 

            9.Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı ibrası,

 

              10.Yeni dönem için Üye giriş ve üyelik aidatlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması,

 

              11. Yeni Çalışma Dönemi Bütçesinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

 

              12.Seçimde kullanılacak oy pusulalarının şeklinin görüşülmesi ve onaylanması,

 

              13. Seçime katılacak adayların listelerinin Divana bildirilmesi ve tanıtılması,

 

              14.Yönetim, Denetleme, Onur Kurulları Asıl ve Yedek Üyeleri ile Genel Merkez Genel Kurul Delegeleri  Seçiminin yapılması,

 

            15.Dilek ve Temenniler.  

 

 

 

 

 

2 – Genel kurulun üyelere duyurulması için kararı  günlük bir gazete ve elektronik posta ile genel kurula davet edilmesine,

 

3 – Genel kurul çalışmalarının yapılmasına, oy birliği ile karar verildi. 

  

    Suat ÖZGÜR                Simge Gürkan ÇAVUŞOĞLU               Osman GELİR 

     

Cengiz UYGUR       Hakan ŞAKLU        Şenol AKKOVA       Hasan TANDOĞAN