E Bildirge,E Ödenek İşveren mevzuatı bilgilendirme mevzuatı - 01.04.2015 - KARTAL

 01.04.2015 Tarihi Saat 10  Ahmet şimşek koleji tpplantı slonunda pendik sgk yetkililericece EBildirge,Eödenek,İşveren mevzuatı bilgilendirme semineri düzenlenecektir.

Tüm meslektaşlar davetlidir.