Olağanüstü Genel Kurul - 17.11.2018 - KARŞIYAKA

17 Kasım 2018 Sayın Dernek üyemiz ve meslektaşlarımız MMMB Derneği Karşıyaka Şubesi 2018 Olağanüstü Seçimli Genel Kurulunun 03.12.2018 Çarşamba Günü, saat 14:00 da Karşıyaka çarşısı içi Şükran Kurdakul Sokağı (2.noter sokağı) Karşıyaka Belediyesine ait Kültür merkezi Toplantı salonu Karşıyaka İZMİR adresinde yapılmasına, Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 13.12.2018 Perşembe günü yukarıda yazılı aynı yer saat ve adreste çoğunluk aranmaksızın yapılmasına, karar verilmiştir. Tüm üye ve meslektaşlarımıza duyurulur GÜNDEM MADDELERİ 1. Açılış ve Yoklama, 2. Başkanlık Divanının seçilmesi, 3. Divana Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi, 4. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması 5. Yönetim Kurulu adına Şube Başkanının konuşması, 6..Konukların tanıtımı ve konuşmaları, 7..Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Kesin hesaplar ve Denetleme Kurulu Raporunun ayrı ayrı okunması, 8. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Kesin hesaplar ve Denetleme Kurulu Raporunun ayrı ayrı Görüşülmesi, 9.Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı ibrası, 10.Yeni dönem için Üye giriş ve üyelik aidatlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması, 11. Yeni Çalışma Dönemi Bütçesinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 12.Seçimde kullanılacak oy pusulalarının şeklinin görüşülmesi ve onaylanması, 13. Seçime katılacak adayların listelerinin Divana bildirilmesi ve tanıtılması, 14.Yönetim, Denetleme, Onur Kurulları Asıl ve Yedek Üyeleri ile Genel Merkez Genel Kurul Delegeleri Seçiminin yapılması, 15.Dilek ve Temenniler.