Olağan Genel Kurul - 25.09.2018 - GAZİOSMANPAŞA

 MMMBD Gaziosmanpaşa Şubesi, Seçimli olağan Genel kurulu  25 EYLÜL 2018 Salı günü saat  11:00’de aşağıda yazılı gündem maddeleri doğrultusunda Bağlarbaşı Mahallesi Laleli caddesi Özgür İş Hanı No: 48/3 Gaziosmanpaşa / İstanbul adresinde, Gerçekleştirilecektir. 

Tüm üyelerimizin katılımı bizleri onurlandıracaktır.
Saygılarımızla.
Yönetim Kurulu  
 
GÜNDEM MADDELERİ
 
1. Açılış ve Yoklama,
 
2. Başkanlık Divanının seçilmesi,
 
3. Divana Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,
 
4. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
 
5. Yönetim Kurulu adına Şube Başkanının konuşması,
 
6..Konukların tanıtımı ve konuşmaları,
 
7..Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Kesin hesaplar ve Denetleme Kurulu Raporunun ayrı ayrı okunması,
 
8. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Kesin hesaplar ve Denetleme Kurulu Raporunun ayrı ayrı  Görüşülmesi,
 
9.Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı ibrası,
 
10.Yeni dönem için Üye giriş ve üyelik aidatlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması,
 
11. Yeni Çalışma Dönemi Bütçesinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
 
12.Seçimde kullanılacak oy pusulalarının şeklinin görüşülmesi ve onaylanması,
 
13. Seçime katılacak adayların listelerinin Divana bildirilmesi ve tanıtılması,
 
14.Yönetim, Denetleme, Onur Kurulları Asıl ve Yedek Üyeleri ile Genel Merkez Genel Kurul Delegeleri Seçiminin yapılması,
 
15.Dilek ve Temenniler.     
 
YÖNETİM KURULU