Basın Bildirisi - 11.01.2013 - ZEYTİNBURNU

 

                                                 Sevgili Meslektaşlarım

Bildiğiniz gibi Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Bağımsız Denetim Yönetmeliğini 26 Aralık 2012 tarihinde yayınlamış bulunmaktadır.
Bu yönetmeliğe Denetim işini yapma yetkisi 3568 sayılı kanunla ruhsatlarını alan meslek mensuplarına verildiğini teyit etmiştir.
Ancak; Özellikle genç meslektaşlarımızın haklarını elinden alan bu yönetmelik meslek camiasının bir çoğunun beklentilerinin gerisinde kalmıştır. Bir çoğunun diyorum çünkü YMM unvanlı meslektaşlarımız maalesef bu süreçte sadece kendilerini düşünerek bu işin sadece kendilerine verilmesi yönünde girişimleri olmuştur. Yani mesleğe ve meslektaşa sahip çıkmamıştır, ancak bu bugün bizim konumuz değildir.
Yine KGK'nin asıl işlevinin Muhasebe ve Denetim Standartlarını belirlemek ve bunların uygulamacısı olan meslek örgütü ile meslektaşları gözetleme ve denetleme olması gerekirken bu işlerin yanı sıra yürütmenin de içinde yer alması şeffaflık ve denetlenebilirlik olgularının sağlıklı bir şekilde ilerlemesinin mümkün olmadığı görülmelidir ki bu da bizim bugünkü konumuz değildir.
Bizim burada olma nedenimiz; TC Şeffaf, denetlenebilir bir ekonomi hedefi peşindeyken bu çabada rol alacak olan çok sayıdaki genç meslektaşlarımızın önünün kesilmiş ve çeşitli kriterler getirilmiştir.            
            1) Eğitim ki bildiğiniz gibi meslek yönetmeliği ile bu karar altına alınmıştır ancak bu yönetmelik henüz yayınlanmamıştır, yani bu zaten meslek kanununa göre zorunlu hale getirilmiştir, getirilmemiş olsa bile hepimiz zaten her gün eğitimin içindeyiz
            2) Sınav; Zaten meslek mensubu Meslek Kanununa göre Denetim işi de dahil Muhasebe mesleğini yapabilmek için en az 20 yıl eğitim alıyor ve sınavlara giriyor. Eğitim döneminin sonunda da mesleğe girebilmek için staja başlama, staj ve stajı bitirme gibi sınavlara girmektedir ki bu en az 4 yıl sürmektedir. Yani sınav şartını yeterince ve fazlasıyla yerine getirmektedir tekrar bir sınav yapılması anlamsızdır ve de doğru değildir.
            3) Kıdem; 10 yıl ve 15 yıl gibi süreler yönetmeliğe konulmuştur ki; işte bu kriter özellikle eğitimine yaklaşık 20-25 yılını vererek 30'lu yaşlara gelmiş bir meslektaşımızın elde etmiş olduğu bir hakkın bir yönetmelikle elinden alınmasıdır ki bu durum kabul edilemez ve Anayasal haklara aykırıdır. Yani Anayasal olarak alınan bir hakkı KGK meslektaşımızın elinden alması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu yanlıştan acilen dönülmelidir.
Kaldı ki; denetlenecek şirketlere "Aktif büyüklülük, Net Satış Hasılatı ve Çalışan Sayısı" gibi kriterler getirerek meslektaşların Denetim işini yapmak için iş bulamayacağı gibi, gelişme içinde olan ve Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan KOBİ'lerin denetim dışında tutulması bizce ekonominin dibine dinamit koymak olduğu anlamına gelmektedir ki hakikaten bu gelecek için kaygı verici bir durumdur.
Biz Meslektaşlar olarak herhangi bir imtiyaz istemiyoruz. Sadece verilen haklarımızın elimizden alınmasının yanlış olduğunu belirterek KGK'ni bu yanlışından dönmeye çağırıyoruz. Ve asıl işi olması gereken konularda yani Gözetleme ve Denetleme konularında yetkilerini kullanarak TÜRMOB'un vermiş olduğu ruhsatlarımıza hiçbir ayrım yapmadan saygı duyulmasını bekliyoruz.
Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımıza sesleniyoruz;
KGK'nin bu yanlışından dönmesini sağlayınız. Hukukçularınız bu yönetmeliği incelerse zaten kanuna aykırı olduğunu, 90 Bin kişilik bu meslek örgütünde en az yarısının hakkının gasp edilmeye çalışıldığı bu yönetmeliğin düzeltilmesi gerektiğini göreceklerdir. TC Ekonomisinin güvenilir ve şeffaf olabilmesi için tüm işletmelerin denetlenmesi ve meslektaşa güvenilmesini ve yetki verilmesi halinde ekonomideki kayıt dışılığı da önlemiş olacağını da belirtmek istiyoruz.
Dolayısıyla bizler yeni bir şey veya imtiyaz istemiyoruz sadece kazanılmış haklarımızın elimizden alınmasına, özellikle genç meslektaşlarımızın haklarının kısıtlanmasına karşıyız.  Kamuoyuna duyurulur.
MMMBD Zeytinburnu Şubesi
Yönetim Kurulu adına Başkan
SMMM Erkan ERAYABAKAN
 
GÜNDEM
1.    Açılış ve Saygı Duruşu ile İstiklal Marşının okunması
2.    Konuk katılımcıların konuşması
3.    Dernek basın bildirisinin Başkan Erkan Erayabakan tarafından okunması
4.    Kapanış
 
 
İRTİBAT
erkan_erayabakan@ismmmo.org.tr - mmbdzeytinburnu@hotmail.com
Erkan Erayabakan   Tel:    (532) 261 56 68 - (507) 463 02 00
Ali Ekber Özkan      Tel:    (532) 213 39 94
Nurullah Aslaner     Tel:    (532) 237 13 69         
Hasan Tandoğan     Tel:    (542) 575 29 39
Abdullah Karaman   Tel:    (532) 253 14 01
Suat Özgür             Tel:    (532) 296 10 01
Emirhan Başaran     Tel:    (532) 295 94 56