Misyon

1976 yılında Kurulan derneğimiz misyonu

Muhasebe sisteminin daha etkin ve verimli bir biçimde çalışması için gerekli çalışmaları yapmak, mesleki bilgi birikiminin arttırılması, mesleki ihtiyaçların karşılanması ve bilgi iletişiminin sağlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, üyeleri arasında sürekli iletişimi sağlayarak meslekle ilgili karşılaşılan sorunlara hızlı ve etkin çözümler üretmek, üyeleri arasında birlik ve beraberliği, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirmek, yasalardan doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek.